Menu

İstanbul 95

TESEV HARİTALAMA

İstanbul ilçelerinin sosyo-ekonomik farklılaşması çerçevesinde, ilçe belediyelerinin çocuğa ve aileye yönelik sosyal hizmetlerinin kapsamlı bir envanterini çıkaran ve bu hizmetlerin dağılım ve içeriklerinin iyileştirilmesi için politika önerileri geliştirmeyi hedefleyen bir projedir. TESEV'in projesine uygulama aşamasında dahil olup, Jargon olarak dijital arayüz, haritalama ve  raporlama tasarımı hizmeti verdik.6
İstanbul 95 İstanbul 95

Diğer ProjelerimizTeknoloji Müzesi
Teknoloji Müzesi
KURUMSAL KİMLİK
Go Gelişim Okulu
Go Gelişim Okulu
DOGUŞ İK PROJESİ
İstanbul'un Saklı Gemileri
İstanbul'un Saklı Gemileri
KURUMSAL KİMLİK